NOVA USLUGA WESTERN UNIONA U AIK BANCI A.D. BEOGRAD, SLANJE NOVCA U INOSTRANSTVO!

Usluga slanja novca podrazumeva veoma jednostavnu proceduru: Pošiljalac je obavezan da službeniku AIK BANKE A.D. BEOGRAD pokaže vazeći lični dokument, navede tačno ime i prezime primaoca i zemlju u koju želi da pošalje novac. Nakon što preda novac službeniku i plati proviziju za uslugu, pošiljalac dobija kontrolni broj transfera novca i obaveštava o tome primaoca. Vas novac u inostranstvo mozete poslati sa 55 lokacija AIK BANKE A.D. BEOGRAD.

« Pročitajte sve vesti