Usluga slanja novca i iz PIRAEUS banke!

Usluga slanja novca podrazumeva veoma jednostavnu proceduru: Pošiljalac je obavezan da službeniku Piraeus banke a.d. Beograd pokaže vazeći lični dokument, navede tačno ime i prezime primaoca i zemlju u koju želi da pošalje novac. Nakon što preda novac službeniku i plati proviziju za uslugu, pošiljalac dobija kontrolni broj transfera novca i obaveštava o tome primaoca. Vas novac u inostranstvo mozete poslati sa 26 lokacija Piraeus banke a.d. Beograd.

« Pročitajte sve vesti