Western Union Eki Transfers program Top 50 - rezultati za 2016. godinu

Western Union, kao svetski lider u elektronskom transferu novca, već godinama svoju pažnju usmerava ka pružanju najbolje usluge klijentima. Western Union/Eki Transfers Program "Top 50" prepoznaje lokacije koje pružaju najbolju uslugu Western Union klijentima i nagrađuje njihove rukovodioce za rezultate koje je lokacija postigla u 2016.godini. Verujemo da se kvalitet i prepoznatljivost neke usluge ogleda upravo u ljudima koji se trude da učine korak dalje i time doprinesu ostvarenju najboljih poslovnih rezultata.

« Pročitajte sve vesti