Najčešća pitanja

Šta je Western Union usluga transfera novca?

Western Union je svetski lider u uslugama transfera novca. Western Union omogućava pojedincima da šalju i primaju novac u roku od nekoliko minuta na više od 500 000 lokacija u 200 zemalja i teritorija širom sveta. U pojedinim zemljama moguć je samo prijem novca, a ne i njegovo slanje.

Ko su zastupnici Western Union-a?

Zastupnici su kompanije koje klijentima nude usluge transfera novca u ime Western Union-a. Zastupnici su banke, pošte, menjačnice, putničke agencije i drugi. U Republici Srbiji novac poslat putem Western Uniona možete podići u svim lokacijama zastupnika koji sarađuju sa Eki Transfersom.

Kome je potreban Western Union servis za transfer novca?

Svakome kome je potrebno da hitno pošalje ili primi novac: ljudima koji pomažu prijateljima ili rodbini, turistima, poslovnim ljudima itd. Western Union servis za prenos novca se koristi kada novac mora brzo i hitno da stigne do pojedinca.

Da li je potreban račun u banci da bi se koristila Western Union usluga?

Za Western Union uslugu nije potreban račun u banci.

Koliko je vremena potrebno da bi se primio novac poslat putem Western Uniona?

Transfer se obavlja u roku od nekoliko minuta, bez obzira na kom kraju sveta se nalazite, a zavisno od radnog vremena lokacije zastupnika i razlike u vremenskim zonama.

Koliko košta transfer novca preko Western Union-a?

Provizija je različita u zavisnosti od visine iznosa novca koji se šalje i zemlje odakle se šalje. Proviziju uvek plaća pošiljalac na uplatnom mestu. Detaljne informacije o visini provizije možete dobiti od lokalnog agenta u zemlji iz koje se novac šalje.

Koje je radno vreme Western Union servisa?

Western Union nudi usluge 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Svaka Western Union lokacija sama određuje radno vreme, ali većina ima produženo radno vreme ili rade 24 časa dnevno. U Srbiji, radno vreme lokacija koje pružaju Western Union uslugu prilagođeno je radnom vremenu zastupnika.

Šta je potrebno da bi se preuzeo novac koji je poslat putem Western Union-a?

Uz važeći lični dokument potrebno je da znate sledeće podatke: kontrolni broj transfera novca - MTCN, ime i prezime pošiljaoca, iznos koji je poslat i državu iz koje je novac poslat (kao i grad ukoliko je transakcija iz S.A.D. ili Meksika).

Ko primaocu novca saopštava kontrolni broj transfera novca - MTCN?

Pošiljalac neposredno nakon uplate dobija kontrolni broj transfera novca od službenika na lokaciji zastupnika, koji je neophodno da dostavi primaocu jer je to obavezan podatak prilikom preuzimanja novca.

Kako možete biti sigurni da će novac stići u prave ruke?

Novac može da preuzme isključivo osoba na čije ime je novac poslat i samo toj osobi treba da se jave podaci sa obrasca nakon slanja novca. Pored toga, svaki transfer dobija svoj jedinstveni kontrolni broj.

U kojoj valuti se vrši transfer novca putem Western Union-a u Srbiji?

Prijem novca preko mreže zastupnika Eki Transfers Platne Institucije u Srbiji vrši se u evrima.
Slanje novca preko mreže zastupnika Eki Transfers Platne Institucije iz Srbije vrši se u dinarima.